Publicaties

Over de jaren heen hebben onze advocaten korte informatieve artikels geschreven m.b.t. vaak voorkomende juridische kwesties. We bundelen hier deze artikels per rechtsmaterie en chronologisch, louter informatief.

De wetgeving verandert elke dag, het kan dus dat bepaalde artikels niet meer volledig up-to-date zijn en dat er intussen andere regelingen gelden. Deze pagina met vroegere publicaties kan u misschien al een beter inzicht geven in je eigen problematiek, maar elke situatie is natuurlijk anders en vereist een aangepaste aanpak.

Voor een correct en volledig up-to-date advies dat specifiek aangepast is aan uw concrete situatie, verwijzen we u graag naar onze pagina advies.

“En wat gaat mij dat kosten?” Patiënten hebben recht op informatie over de kostprijs van een medische behandeling.

Ziekenhuizen en artsen moeten ervoor zorgen dat hun patiënten voorafgaandelijk, spontaan en individueel op de hoogte worden gebracht van de financiële gevolgen van een medische behandeling. Een recent arrest van het Hof van Cassatie bevestigt dit. De patiënt die bijvoorbeeld onvoldoende geïnformeerd werd over de aangerekende ereloonsupplementen, heeft het recht om de factuur m.b.t. deze supplementen niet te betalen. (lees meer)

BREAKING NEWS: Het Hof van Cassatie doet uitspraak over de ernstvoorwaarden van een Medisch Ongeval zonder Aansprakelijkheid (MOZA)

Over problematische processierupsprocessen

Verkeersboete tijdens de werkuren: wie moet dat betalen?

Het nieuwe ondernemingsrecht: bent u (nog) mee?

Op 1 november 2018 is de nieuwe Wet houdende de hervorming van het ondernemingsrecht in werking getreden. Deze wet voert vergaande hervormingen door die zich laten voelen in het bredere ondernemingsleven. Vanaf nu zal de ondernemer bij zijn bedrijfsvoering dus rekening moeten houden met een aantal nieuwe spelregels. Wij lichten een aantal wijzigingen alvast beknopt toe.

Omnius steunt de Warmste Week

Influencer marketing #hoezitdatjuridisch? #watisdat?

In ons land zijn er 6,2 miljoen Facebookgebruikers, waarvan er 80% dagelijks inlogt, 3 miljoen Belgen hebben een Instagram-account. Sociale media zoals Facebook, Instagram, Pinterest, Youtube, LinkedIn, … zijn niet meer weg te denken uit ons dagelijkse leven. We willen immers zo graag up-to-date blijven over de nieuwste trends en hypes.

Baanbrekend arrest: Patiënt krijgt schadevergoeding ook zonder fout van de geneesheer

Op 12 februari 2018 aanvaardde het hof van beroep te Antwerpen voor de eerste maal  (voor zover wij weten) het bestaan van een zogenaamd medisch ongeval zonder aansprakelijkheid.

Marleen Delille benoemd als rechter bij de Rechtbank van Eerste Aanleg te Leuven

E-mailmarketing en klantenwerving onder GDPR: klant blijft koning over zijn gegevens

Op 25 mei 2018 trad de Algemene Verordening Gegevensbescherming of General Data Protection Regulation (GDPR) in werking. Wanneer u als bedrijf gegevens over klanten wil verzamelen, bent u verplicht deze uitgebreide regelgeving na te leven. De nieuwe regels gelden op tal van domeinen. Ook op het gebied van e-mailmarketing en klantenwerving moet u als bedrijf zorgvuldig te werk gaan. Mag u nog digitaal nieuwsbrieven of nieuwe aanbiedingen versturen naar bestaande klanten? En wat met gegevens van potentiële klanten? Mr. Thomas Lijnen, advocaat bij OMNIUS, vat voor u de algemene regels samen.