Ondernemingsrecht en incasso

Deze vakgroep houdt zich bezig met alle materies die de ondernemingen rechtstreeks aanbelangen in hun dagelijkse contacten met andere handelspartners, de overheden en de eindconsument alsook bij de interne organisatie van het bedrijf.

Naast het opmaken van contracten (zie de vakgroep contracten), het adviseren, contracteren en procederen i.v.m. arbeidsrecht en vennootschapsrecht houdt deze vakgroep zich ook bezig met:

  • Handelspraktijken
  • Mededingingsrecht
  • Factuurvoorwaarden
  • Incasso facturen
Staan je graag bij in dit rechtsdomein:
Mr. Benjamin Nouwkens

Mr.
Benjamin Nouwkens

Prof. Dr. Sarah Schoenmaekers

Prof. Dr.
Sarah Schoenmaekers

Mr. Carl Schreurs

Mr.
Carl Schreurs

Gerelateerde publicaties

Het nieuwe ondernemingsrecht: bent u (nog) mee?

Op 1 november 2018 is de nieuwe Wet houdende de hervorming van het ondernemingsrecht in werking getreden. Deze wet voert vergaande hervormingen door die zich laten voelen in het bredere ondernemingsleven. Vanaf nu zal de ondernemer bij zijn bedrijfsvoering dus rekening moeten houden met een aantal nieuwe spelregels. Wij lichten een aantal wijzigingen alvast beknopt toe.