Gezondheidsrecht

Deze vakgroep houdt zich bezig met de rechten van patiënten en de rechten en plichten van zorgverleners (ziekenhuizen, artsen, verplegers, kinesitherapeuten, tandartsen,…).

Hiertoe behoort onder meer:

  • de medische aansprakelijkheid en medische fouten van zorgverleners (gerechtelijke procedures, procedures voor het Fonds voor de Medische Ongevallen, minnelijke afhandeling met verzekeraars,…).
  • discussies over de facturen en aangerekende ereloontarieven door zorgverleners.
  • het beroepsgeheim en de deontologie van zorgverleners.
  • de uitoefening van patiëntenrechten zoals de toegang tot het patiëntendossier, de informatieplicht van zorgverleners,....(Wet Patiëntenrechten)
  • de regels inzake privacy m.b.t. zorgverleners (GDPR)
  • het gebruik van gebrekkige producten en medische hulpmiddelen door zorgverleners (Wet Productaansprakelijkheid)
Staan je graag bij in dit rechtsdomein:
Mr. Wilfried Theunis

Mr.
Wilfried Theunis

Gerelateerde publicaties

“En wat gaat mij dat kosten?” Patiënten hebben recht op informatie over de kostprijs van een medische behandeling.

Ziekenhuizen en artsen moeten ervoor zorgen dat hun patiënten voorafgaandelijk, spontaan en individueel op de hoogte worden gebracht van de financiële gevolgen van een medische behandeling. Een recent arrest van het Hof van Cassatie bevestigt dit. De patiënt die bijvoorbeeld onvoldoende geïnformeerd werd over de aangerekende ereloonsupplementen, heeft het recht om de factuur m.b.t. deze supplementen niet te betalen. (lees meer)

BREAKING NEWS: Het Hof van Cassatie doet uitspraak over de ernstvoorwaarden van een Medisch Ongeval zonder Aansprakelijkheid (MOZA)

Baanbrekend arrest: Patiënt krijgt schadevergoeding ook zonder fout van de geneesheer

Op 12 februari 2018 aanvaardde het hof van beroep te Antwerpen voor de eerste maal  (voor zover wij weten) het bestaan van een zogenaamd medisch ongeval zonder aansprakelijkheid.