Vennootschappen en verenigingen

Deze vakgroep geeft advies, maakt contracten en procedeert zo nodig op het terrein van vennootschappen en verenigingen.

Het gaat hierbij onder andere over:

 • Advies bij oprichting van vennootschappen
 • Opstellen aandeelhoudersovereenkomsten
 • Beslechten van geschillen tussen aandeelhouders en bestuurders
 • Vordering tot uittreding en uitsluiting
 • Aanstelling van een sekwester over de aandelen
 • Aanstelling voorlopig bewindvoerder over de vennootschap
 • Ontbinding van de vennootschap
 • Bestuurdersaansprakelijkheid
 • Oprichting van verenigingen
 • Geschillenbeslechting in verenigingen
 • Opvolging formaliteiten in verenigingen
 • Vordering tot ontbinding van vennootschap of vereniging
Staan je graag bij in dit rechtsdomein:
Mr. Benjamin Nouwkens

Mr.
Benjamin Nouwkens

Mr. Carl Schreurs

Mr.
Carl Schreurs