Klassiek burgerlijk recht

Deze vakgroep houdt zich bezig met volgende materies:

  • Zakenrecht: zakelijke rechten: eigendom, vruchtgebruik, erfdienstbaarheden, erfpacht en opstal, bezitsvorderingen, burenhinder, afpaling, recht van uitweg
  • Erfrecht, schenkingen en testamenten: verdeling van nalatenschap, geldigheid testament, verzegeling...
Staan je graag bij in dit rechtsdomein:
Mr. Benjamin Nouwkens

Mr.
Benjamin Nouwkens

Mr. Kristof Hermans

Mr.
Kristof Hermans

Mr. Hanne Bijnens

Mr.
Hanne Bijnens