Gerechtelijk recht en executierecht

Dit vakgebied werkt aanvullend naar de andere vakterreinen en houdt zich onder andere bezig met:

  • Beslagleggingen (onroerend beslag, roerend beslag, derdenbeslag, pandbeslag)
  • Verzet tegen beslag, revindicatie.
  • Verzegeling, boedelbeschrijving
  • Blokkering bankrekening
  • Aanstelling sekwester
  • Aanstelling voorlopig bewindvoerder
Staan je graag bij in dit rechtsdomein:
Mr. Wilfried Theunis

Mr.
Wilfried Theunis