Arbeids- en sociaalzekerheidsrecht

Wij kunnen u advies geven en bijstaan in procedures van individueel en collectief arbeidsrecht. Hierbij komen volgende materies aan bod:

 • Opstellen arbeidscontracten
 • Ontslag, berekening ontslagvergoedingen
 • Opzegging arbeidscontract en berekening opzegtermijnen en vergoedingen
 • Ontslag om dringende redenen
 • Onderhandelingen i.v.m. ontslag
 • Ontslag van beschermde werknemers
 • Bezetting bedrijfsterreinen
 • Collectief ontslag n.a.v. sluiting bedrijfstak of onderneming
 • Begeleiding bij sluiting onderneming

Daarnaast leggen wij ons ook toe op het sociaal zekerheidsrecht. Het kantoor treedt op als vaste raadsman van verschillende mutualiteiten, een pensioenfonds, een fonds voor kinderbijslag en enkele O.C.M.W.'s. Volgende materies komen aan bod:

 • pensioenen
 • kinderbijslagen
 • ziekte & invaliditeit
 • arbeidsongevallen
 • beroepsziektes
 • bestaansminimum
Staan je graag bij in dit rechtsdomein:
Mr. Marc Bijnens

Mr.
Marc Bijnens

Mr. Wilfried Theunis

Mr.
Wilfried Theunis

Mr. Rebecca Greenland

Mr.
Rebecca Greenland

Mr. Sile Bijnens

Mr.
Sile Bijnens

Mevr. Chabeli Claes

Mevr.
Chabeli Claes

Mevr. Hilde Tielens

Mevr.
Hilde Tielens