Aanbestedingsrecht

Wil je met je bedrijf een opdracht uitvoeren voor een overheid? Heb je een offerte ingediend, of heb je hulp nodig bij het nalezen van de voorwaarden voor deelname? Ben je van oordeel dat een bepaald project ten onrechte aan een andere onderneming werd gegund? Of heb je als overheid advies nodig over de correcte gunning van aanbestedingen?

Prof. dr. Sarah Schoenmaekers is gespecialiseerd in aanbestedingsrecht. Zij doceert hierover en is dus helemaal thuis is deze rechtsmaterie. U kan haar contacteren voor advies of bijstand via het bijgevoegde contactformulier.

 

 

Staan je graag bij in dit rechtsdomein:
Prof. Dr. Sarah Schoenmaekers

Prof. Dr.
Sarah Schoenmaekers