Pleiten voor de rechtbank

Bent u gedagvaard? Of werd u opgeroepen om naar de rechtbank te gaan? Wij kennen onze weg in de gerechtsgebouwen en kunnen u bijstaan op de zitting, of in uw plaats gaan en u vertegenwoordigen.

Pleiten voor de rechtbank
Gedagvaard? Oproepingsbrief ontvangen?

Je werd gedagvaard of hebt een uitnodiging gekregen om op een zitting van een rechtbank aanwezig te zijn. Wat moet je doen? Ben je verplicht zelf aanwezig, of kan je je laten vertegenwoordigen? Zal de zaak al helemaal behandeld worden op de datum die in de uitnodiging staat? Veel vragen die wij graag voor u willen bekijken. Wacht alleszins niet te lang en denk eraan dat als je verkiest om niet naar de zitting te gaan je bij verstek zou kunnen worden veroordeeld. De rechter doet dan een uitspraak zonder dat er rekening kan gehouden worden met uw visie en verweer. Vraag minstens raad over wat je best zou doen. Bezorg ons hieronder de oproepingsbrief en maak een afspraak om het te bespreken. 

Heb je een conflict met iemand en wil je het aan een rechtbank voorleggen?

Als je er onderling niet uit raakt en alle pogingen om tot een oplossing te komen niet lukken kan het zijn dat je je vraag aan de rechtbank wil voorleggen. Wij kunnen nog een laatste poging doen om de zaak zonder procedure op te lossen, maar als dat ook niet helpt kunnen we met u naar de rechter stappen. Dat kan soms via een oproeping voor de vrederechter waarbij we een minnelijke regeling proberen te bekomen, of het kan zijn dat we een dagvaarding via de gerechtsdeurwaarder moeten uitbrengen. 

Goede afspraken maken goede vrienden

Ja kan hieronder je oproepingsbrief of dagvaarding aan ons bezorgen om ons advies te kunnen krijgen. Wij kunnen pas voor u optreden en in uw plaats naar de rechtbank gaan als we de zaak besproken hebben en we het dossier kunnen aannemen. Als de zitting al heel snel is dan kan je beter onmiddellijk telefonisch contact nemen met het kantoor. Vooraleer wij voor u kunnen optreden moeten we een ereloonovereenkomst afsluiten en zullen de tarieven aangerekend worden die gelden via deze overeenkomst.

Ik wil meer info en eventueel bijstand bij het voeren van een gerechtelijke procedure:
Bladeren…
Enkel doc, docx of pdf. Maximum 5MB.

Wij gebruiken je gegevens enkel voor de verwerking van je aanvraag of dossier. Meer info over hoe we omgaan met privacy vind je op onze privacypagina .