Bijstand en/of vertegenwoordiging

Wij staan u bij als u verhoord wordt door de politie, door een commissie, als u uitgenodigd wordt door een notaris, voor een expertise, bij een onderhandeling … Of we gaan in je plaats en vertegenwoordigen je, bijvoorbeeld voor een commissie, op een Algemene vergadering van een Vereniging van Mede-eigendom (VME), bij onderhandelingen,...

Bijstand en/of vertegenwoordiging
Bijstand en/of vertegenwoordiging

Heb je een uitnodiging ontvangen voor de jaarlijkse vergadering van de VME, of werd je opgeroepen naar de notaris te gaan? Wij kunnen je bijstaan en met je meegaan, of in sommige gevallen kunnen wij in je plaats gaan en je vertegenwoordigen. Maak gerust aan afspraak om deze mogelijkheid te bespreken. 

Afspraak maken

 

> Bijstand bij politieverhoor

Bij elk politieverhoor heb je recht op bijstand van een advocaat. Bij verhoren van minderjarigen is dit zelfs verplicht. 
Wij geven je alle uitleg over je rechten en plichten, en kunnen je bijstaan tijdens het verhoor.

Bij elke uitnodiging voor het verhoor door politiediensten zit er verplicht een overzicht van je rechten en plichten. Eén van je rechten is dat je je mag laten bijstaan door een eigen advocaat. 

Dit houdt ook in dat je recht hebt op een voorafgaand en vertrouwelijk overleg met een advocaat.

Gaat het om feiten waarop een vrijheidsstraf staat en werd u aangehouden, dan wordt u automatisch een advocaat toegewezen als u er zelf geen kiest. Als meerderjarige kunt u afstand doen van dit recht, als minderjarige kan dat niet, u zal dan bijgestaan worden door een jeugdadvocaat. Onze advocaten staan zowel meerderjarigen als minderjarigen bij tijdens verhoren en u kan hen hiervoor contacteren. Bezorg de uitnodiging en vraag raad.

Naast het recht op bijstand van een advocaat, hebt u ook het recht om te zwijgen tijdens het verhoor. De politie mag u vragen stellen, maar mag u niet dwingen om bekentenissen af te leggen of uzelf te beschuldigen. De politie mag geen geweld gebruiken en mag niet beloven dat u vrijgelaten zal worden als u bekentenissen aflegt, of mag niet dreigen u langer vast te houden als u geen verklaring aflegt.

Een verhoor brengt sowieso spanning met zich mee, de bijstand van een vertrouwenspersoon of een advocaat is dan misschien aangewezen. 

Ik heb een uitnodiging ontvangen voor een politieverhoor, kan u mij raad geven of bijstaan tijdens het verhoor?

Bijstand aanvragen

Bladeren…
Enkel doc, docx of pdf. Maximum 5MB.

Wij gebruiken je gegevens enkel voor de verwerking van je aanvraag of dossier. Meer info over hoe we omgaan met privacy vind je op onze privacypagina .