Bemiddeling bij conflicten

Een conflict kan ook anders opgelost worden. Bij bemiddeling zoeken we samen met alle partijen een oplossing, zonder gerechtelijke procedure. Niemand beslist in je plaats, samen komen jullie tot een zelf gevonden akkoord. Wij kunnen u hierin bijstaan of raad geven.

Bemiddeling bij conflicten
Wat is bemiddeling?

Bemiddeling is een vorm van minnelijke geschillenbeslechting. Het is een vrijwillig en vertrouwelijk proces waarbij de partijen die een geschil hebben samen beslissen om dat geschil voor te leggen aan een onafhankelijke en onpartijdige derde, om te komen tot een oplossing van hun conflict. 

Er zijn erkende bemiddelaars die de partijen zelf kunnen aanstellen, of die door de rechtbank worden aangesteld in een concrete zaak. Zo zijn Mr. Luc Vanderputte en Mr. Benjamin Nouwkens erkend als bemiddelaar.

Advocaten die niet erkend zijn als bemiddelaar kunnen natuurlijk ook bemiddelend optreden en u helpen om zelf, met volledige kennis van zaken, tot een eerlijke overeenkomst te komen die de behoeften van alle partijen respecteert. Als wij bemiddelen en de opdracht krijgen van de beide partijen, maar komt er géén akkoord tot stand, dan stopt de opdracht. We kunnen dan voor geen van de twee partijen verder optreden. 

Het uiteindelijke doel van bemiddeling is dus om tot een akkoord te komen dat een einde maakt aan het conflict. Als er een akkoord bereikt wordt kan dat op papier gezet worden. Omdat iedereen moet instemmen kan het natuurlijk zijn dat er uiteindelijk geen akkoord bereikt wordt.

Onze advocaten kunnen zelf bemiddelen als zij van alle partijen de opdracht krijgen, of zij kunnen u ook bijstaan als uw eigen advocaat als er een andere bemiddelaar zou zijn gekozen of zou zijn aangewezen door de rechter. U kan perfect samen met de andere partij(en) rond de tafel gaan zitten met (alleen) de andere partij(en) en een bemiddelaar maar weet dan dat u ook altijd een advocaat mag meenemen naar die bemiddelingsgesprekken. Die advocaat mag dan wel niet mee praten tijdens de bemiddeling maar u kan bij ons wel altijd terecht voor juridisch advies. Zo weet u op elk moment of u krijgt waar u recht op heeft en staat u sterker in uw schoenen tijdens die bemiddelingsgesprekken.

Ik heb een conflict maar wil dit graag oplossen door samen aan tafel te zitten met de andere partij, kan u mij hierin bijstaan of raad geven?

Stel uw vraag via het contactformulier

Uw gegevens

Keuzevelden

Bladeren…
Enkel doc, docx of pdf. Maximum 5MB.

Verstuur mijn vraag

Wij gebruiken je gegevens enkel voor de verwerking van je aanvraag of dossier. Meer info over hoe we omgaan met privacy vind je op onze privacypagina .