Eerste Limburgse associatie

Door de groei van het kantoor werden nieuwe vennoten en medewerkers aangetrokken, elk toegelegd op specifieke juridische domeinen. Aldus vervoegden in 1972 Roger Van Mol, in 1976 Mr. Jos Lenaerts en in 1977 Mr. Paul Cox het kantoor, gevolgd door Mr. Marc Bijnens in 1985. Op 1 januari 2008 trad Mr. Luc Vanderputte toe als nieuwe vennoot. Mr. Vanderputte was tot dan reeds 30 jaar actief als advocaat te Maasmechelen. Vanaf september 2020 is Mr. Vanderputte ook stafhouder van Balie Limburg.

Sedert 2013 werd Mr. Kristof Hermans partner.  Vanaf 2017 werd Mr. Wilfried Theunis partner, in 2019 Mr. Benjamin Nouwkens, Mr. Kathleen Snyders en Mr. Hanne Bijnens.

Altijd dienden zich nieuwe uitdagingen aan, de tendens tot internationalisering van geschillen en contracten was niet te stuiten. Daarbuiten hecht het kantoor veel belang aan niet-juridische netwerking. Alle vennoten en medewerkers zijn actief in diverse economische, culturele en sociale verbanden.

Nieuwe gezichten, dezelfde principes:

  • gespecialiseerde juridische dienstverlening
  • tijdens procedures en qua adviesverlening en contractvorming
  • in het kantoor en er buiten
  • netwerking

Tot binnenkort!