Welkom
Advocaten
Rechtsvakken
Publicaties
#Advocatenraad
Eerste Limburgse associatie
Internationaal
Ereloon, dienstenwet, privacy
Vacatures
Contact en secretariaat
Route
   
Kantorencomplex Europacentrum
Europalaan 50
3600 Genk
00 32 (0) 89 - 30 06 30
info@omnius.be
OmniusAdvocaten-Groepsfoto-20180831-0012
 
Wij staan voor je klaar

Ons advocatenkantoor is in 2019 50 jaar actief als juridische partner van Limburgse bedrijven, instellingen en privé cliënten.

Waarom elders gaan zoeken voor juridisch advies wanneer U in Genk, midden in het industriële hart van Limburg, op directe, persoonlijke en betaalbare wijze geholpen kan worden.

OMNIUS Advocaten bestaat uit 14 advocaten: door de interne specialisatie zijn wij in staat U op vele juridische terreinen bij te staan.

Uw dossier wordt steeds opgevolgd door één van de vennoten. Hiermee heeft U een rechtstreeks contact. Deze vennoot wordt bijgestaan door één van de medewerkers. Zij hebben bijna allemaal een bijkomende specialistische studie doorlopen. Alle advocaten, vennoten en medewerkers, hebben een goede pleitervaring.

De vakgroep contracten kan U bijstaan bij het opstellen of verbeteren van vrijwel alle contracttypes of voor een voorafgaandelijk advies.

OMNIUS Advocaten biedt U de troeven van een voldoende groot en gespecialiseerd kantoor, waarbij het persoonlijk contact met uw advocaat behouden blijft tegen betaalbare erelonen.

 • Laurien VANDERHEIDEN
    Verkeersboete tijdens de werkuren: wie moet dat betalen?  

  De werkgever is burgerrechtelijk aansprakelijk voor de betaling van geldboetes aan de werknemer opgelegd wegens een verkeersovertreding gepleegd in uitoefening van zijn functie (art. 67 Wegverkeerswet). Deze regel is niet van toepassing wanneer de overtreding in de privésfeer werd begaan. Voor de toepassing van dit wetsartikel is het dus vereist dat de werknemer op het ogenblik dat de verkeersinbreuk wordt begaan onder het feitelijk gezag staat van zijn werkgever. De rechter moet uit de feiten zelf opmaken of de werknemer op het ogenblik van het begaan van de verkeersinbreuk ter beschikking stond van zijn werkgever of niet.  Lees verder
  Lees ook de andere publicaties van Omnius
 • Michaël APPELTANS
    Het nieuwe ondernemingsrecht: bent u (nog) mee?  

  Op 1 november 2018 is de nieuwe Wet houdende de hervorming van het ondernemingsrecht in werking getreden. Deze wet voert vergaande hervormingen door die zich laten voelen in het bredere ondernemingsleven. Vanaf nu zal de ondernemer bij zijn bedrijfsvoering dus rekening moeten houden met een aantal nieuwe spelregels. Wij lichten een aantal wijzigingen alvast beknopt toe.  Lees verder
  Lees ook de andere publicaties van Omnius
 • RV15
    De inhoudingsplicht: een gewaarschuwd ondernemer is er twee waard!  

   Zoek de fout!

  Stel: u bent ondernemer en u wenst uw bedrijfsgebouwen te laten opfrissen (een tuintje aanleggen rond het perceel, het bedrijfsinterieur laten verven, hier en daar een muurtje uitbreken, nieuwe glazen laten installeren …). U sluit hiervoor een geschreven aannemingscontract met een erkende aannemer. Deze voert de werken goed uit en u betaalt de factuur van in totaal € 100 000 (exclusief btw) onmiddellijk en volledig. Wat kan de ondernemer fout hebben gedaan?

     Lees verder
  Lees ook de andere publicaties van Omnius