Welkom
Advocaten
Rechtsvakken
Publicaties
Nieuwsbrief fusie 2019
Eerste Limburgse associatie
Euregio
Ereloon, dienstenwet, privacy
Vacatures
Contact en secretariaat
Route
   
Kantorencomplex Europacentrum
Europalaan 50
3600 Genk
00 32 (0) 89 - 30 06 30
info@omnius.be
Advertentie4
 
Publicaties

MD15 Marleen Delille

Eindejaarsgeschenken : fiscaal aftrekbaar ?

Beoefenaars van een vrij beroep en bedrijfsleiders mogen voor hun beroepskosten gebruik maken van de forfaitaire regeling, maar het is voor hen meestal voordeliger hun werkelijke (bewezen) beroepskosten af te trekken.

Handelaars zijn verplicht om hun werkelijke uitgaven te bewijzen, evenals arbeiders en bedienden die een zelfstandig bijberoep uitoefenen.

Relatiegeschenken :

Relatiegeschenken zijn o.m. luxeartikelen (bv. alcoholische dranken, huishoudelijke apparaten, uurwerken, geschenkencheques enz.) die als nieuwjaarsgeschenk aan klanten of zakenrelaties worden aangeboden als dank voor de goede samenwerking van het afgelopen jaar. Welnu, uitgaven voor deze relatiegeschenken zijn voor 50 % als beroepskosten aftrekbaar.

Uiteraard dient het aantal relatiegeschenken dat u uitdeelt, ook in verhouding te staan tot het aantal klanten en zakenrelaties dat u heeft, alsmede in verhouding tot de gerealiseerde winst. U dient echter niet te bewijzen aan wie u bv. de flessen wijn heeft geschonken …

Wanneer de relatiegeschenken producten betreffen die eigenlijk reclameartikelen zijn (balpennen, aanstekers, agenda’s met vermelding van naam of merk) of stalen, dan zijn de kosten hiervan voor 100 % aftrekbaar !

Receptiekosten :

Indien u als handelaar of uitoefenaar van een vrij beroep een receptie geeft voor cliënten en relaties (bv. opening nieuw kantoor, 10-jarig bestaan, …) dan zijn de kosten ook voor 50 % aftrekbaar.
Gaat het echter om een personeelsreceptie (bv. het jaarlijks eindejaarsfeestje voor personeel), dan zijn de kosten volledig aftrekbaar.

De rechtbank heeft zelfs geoordeeld dat een uitoefenaar van een vrij beroep of een zelfstandige een gedeelte van de kosten van zijn huwelijksfeest of het huwelijks- of communiefeest van zijn dochter fiscaal kan aftrekken als beroepskosten.

De rechtbank aanvaardde immers dat de zelfstandige “niet anders kon” dan een aantal van zijn klanten/leveranciers/zakenrelaties op dat feest uit te nodigen, waardoor 25 % van de kosten als beroepskosten werden beschouwd. Restaurantkosten, gemaakt op weekdagen, zijn voor 50 % aftrekbaar.

Euro-kit :

Naar aanleiding van de invoering van de euro, werd beslist om het schenken van een euro-kit (euromunten t.w.v. 500 Bef) aan het personeel fiscaal aftrekbaar te maken voor de werkgever.

Verzamel steeds bewijzen :

Uiteraard zal de fiscus niet steeds akkoord gaan met de door de belastingplichtige opgegeven beroepskosten. Het is daarom belangrijk dat u steeds voldoende bewijzen bewaart, zoals het B.T.W.-bonnetje, facturen, lijst van genodigden met aanduiding van de beroepsrelaties (klanten of leveranciers), …

Bij een belastingcontrole zijn de beroepskosten een klassiek struikelblok voor de controleur.
Wanneer de belastingcontroleur uw beroepskosten, ondanks het feit dat u over voldoende bewijzen beschikt, niet (volledig) aanvaardt, zal uiteindelijk de fiscale rechtbank te Hasselt de knoop doorhakken.

Indien u meer vragen heeft over dit onderwerp kan u tot 15 januari 2002 vrijblijvend contact opnemen met Mr. Jo Daenen, advocaat in de advocatenassociatie Daenen-Bijnens-Cox-Lenaerts, dewelke zich o.a. toelegt op fiscaal recht. U kan hem contacteren op één van volgende wijzen : telefonisch op nr. 089/30.06.30, per fax op het nr. 089/30.06.31 of via e-mail : jodaenen@dabicolex.be


Arbeidsrecht - Sociaal Recht
Stakingsrecht en/of recht op arbeid ? - Paul Cox
Herstructureringen - Paul Cox
Schijnzelfstandigheid - Paul Cox
Een welverdiend pensioen ? - Paul Cox
Camerabewaking op de werkvloer : een inbreuk op de privacy ? - Paul Cox
Op staande voet ontslagen ! Wat nu ? - Paul Cox
Ontslag - Paul Cox
Betaalt de werkgever steeds de verkeersboete van de werknemer ? - Marc Bijnens
Pesten op het werk - Paul Cox
Overeenkomst aangaande opzeggingstermijn voor ontslag - Luc Vanderputte
De Eindejaarspremie - Paul Cox
Beslag op loon - Kristof Hermans
Belgische éénheidsstatuut arbeiders – bedienden - Paul Cox
Over stakers, werkwilligen, piketten en deurwaarders… - Rob Valkeneers
Inhoudingen op loon: wat mag (niet)? - Rob Valkeneers
Elk arbeidsongeval aangeven? - Liesbeth Jouck
Schijnzelfstandigheid: Nieuw zout in een oude wonde? - Rob Valkeneers
Pensioen Mr. Paul COX - Luc Vanderputte
Inhouding op loon door werkgever, geen garantie op snelle terugbetaling van schade - Thomas Lijnen
De bedrijfswagen: een brokkenmaker in het juridische verkeer - Rob Valkeneers
In sponsen broekske en op flip-flops naar het werk? Over dresscodes binnen de advocatuur en daarbuiten. - Rob Valkeneers
Rechtbank oordeelt: RSZ-regeling voor kleine/amateur sportclubs is discriminatoir! - Rob Valkeneers
Contractenrecht
Reis geboekt - Luc Vanderputte
Op kot - Yves Daenen
Ik verkoop mijn zaak (2) - Yves Daenen
Aansprakelijkheid voor verborgen gebreken in het kader van een aannemingsovereenkomst. - Luc Vanderputte
De 10-jarige aansprakelijkheidstermijn van architecten en aannemers - Prof. dr. Sarah Schoenmaekers
Failliete aannemer voor uw bouw : wat nu ? - Luc Vanderputte
Studiedag tienjarige aansprakelijkheid - Prof. dr. Sarah Schoenmaekers
Sarah Schoenmaekers en Marleen Delille stellen hun boek voor. - Marleen Delille
De inhoudingsplicht: een gewaarschuwd ondernemer is er twee waard! - Rob Valkeneers
Gerechtelijk Recht
De Vrederechter : een Verzoeningsrechter ? - Yves Daenen
Het verschil tussen gelijk hebben en gelijk krijgen. Bewijsrecht - Kristof Hermans
Gerechtelijk verlof - Marc Bijnens
Wie betaalt de procedurekosten ? - Kristof Hermans
Personen- en Familierecht
Wijziging huwelijkscontract - Jos Lenaerts
Overspel - Jos Lenaerts
Automatische echtscheiding? - Jos Lenaerts
Grove beledigingen ... een reden tot echtscheiding ? - Jos Lenaerts
Dringende en voorlopige maatregelen - Jos Lenaerts
Echtscheidingen - Jos Lenaerts
De echtscheiding door onderlinge toestemming - Jos Lenaerts
De nieuwe echtscheidingswetgeving (1) - Jos Lenaerts
De nieuwe echtscheidingswetgeving (2) - Jos Lenaerts
De nieuwe echtscheidingswetgeving (3) - Jos Lenaerts
Wat met uw vennootschap of eenmanszaak na uw overlijden? - Wilfried Theunis
TELEFACTS - De echtscheidingsadvocaat - Jos Lenaerts
Welk huwelijksvermogensstelsel past bij mijn huwelijk? - Hanne Bijnens
Uw huis nog uw 'thuis' na inbreng in de vennootschap? -
Overige
Remafstanden - Marc Bijnens
Efficiënt betwisten van examenresultaten - Paul Cox
De nieuwe vzw-wet : De deadline nadert ! - Yves Daenen
Het verschil tussen gelijk hebben en gelijk krijgen : bewijsrecht - Kristof Hermans
Nieuwe categorisering verkeersovertredingen vanaf 31.03.2006 - Marc Bijnens
Collectieve schuldenregeling - Jos Lenaerts
Eerherstel - Jos Lenaerts
Verkeersovertredingen en geldboetes - Marc Bijnens
De verschoonbaarheid van de gefailleerde - Yves Daenen
De zwakke weggebruiker - Marc Bijnens
Iets nieuws onder de zon ? - Yves Daenen
Overlading van voertuigen en aanhangwagens - Prof. dr. Sarah Schoenmaekers
Een ongeval ... politie bellen ? - Marc Bijnens
Boompje planten ... bezint eer ge begint ! - Marc Bijnens
Wijzigingen in verband met de VZW's - Yves Daenen
Is uw V.Z.W. wel in orde ? - Yves Daenen
Slachtofferhulp - Marc Bijnens
Stalking strafbaar - Jos Lenaerts
Superboetes (deel 1) - Marc Bijnens
Superboetes (deel 2) - Marc Bijnens
Aansprakelijkheid van de sportbeoefenaar - Jos Lenaerts
Rijden onder invloed - Marc Bijnens
Ongeval met uw (bedrijfs)wagen? Vul het aanrijdingsformulier juist in! - Kathleen Snyders
De “stichting-administratiekantoor”: een oplossing bij de overdracht van je familiebedrijf? - Hanne Arnols
Mr. Schoenmaekers voor Wereldbank - Prof. dr. Sarah Schoenmaekers
Vergunningsplicht bij functiewijziging strenger - Kristof Hermans
Fraude en corruptie bij openbare aanbestedingen - Prof. dr. Sarah Schoenmaekers
Partnership C-mine Crib - Hanne Bijnens
Controle over uw vennootschap behouden? Hoe? - Hanne Arnols
Pensioen Mr. Jos LENAERTS - Jos Lenaerts
Het gebruik van drones: leuk en cool... maar niet zonder (juridische) risico's! - Kathleen Snyders
Vacature aannemingsrecht, zakenrecht, contractenrecht - Luc Vanderputte
Een bedrijfswedstrijd organiseren: huppelen door een juridisch mijnenveld - Rob Valkeneers
E-mailmarketing en klantenwerving onder GDPR: klant blijft koning over zijn gegevens - Thomas Lijnen
Marleen Delille benoemd als rechter bij de Rechtbank van Eerste Aanleg te Leuven - Marleen Delille
Baanbrekend arrest: Patiënt krijgt schadevergoeding ook zonder fout van de geneesheer - Wilfried Theunis
Influencer marketing #hoezitdatjuridisch? #watisdat? - Caroline Van Heers
Omnius steunt de Warmste Week - Kristof Hermans
Het nieuwe ondernemingsrecht: bent u (nog) mee? - Michaël Appeltans
Verkeersboete tijdens de werkuren: wie moet dat betalen? - Laurien Vanderheiden
Bent u klaar met de opmaak van uw “UBO-register”? Mijn wat? - Caroline Van Heers
Over problematische processierupsprocessen - Rob Valkeneers
Omnius viert vijftig jaar teamwork - Marc Bijnens
BREAKING NEWS: Het Hof van Cassatie doet uitspraak over de ernstvoorwaarden van een Medisch Ongeval zonder Aansprakelijkheid (MOZA) - Wilfried Theunis
#Samentegencorona - Kristof Hermans
Mr. Luc Vanderputte, toekomstig Limburgs stafhouder - Luc Vanderputte
Welkom Rebecca Greenland! - Rebecca Greenland
Welkom Margaux Frère! - Margaux Frère
Mr. Sarah Schoenmaekers benoemd tot hoogleraar Open Univeristeit - Prof. dr. Sarah Schoenmaekers