Welkom
Advocaten
Rechtsvakken
Publicaties
Nieuwsbrief fusie 2019
Eerste Limburgse associatie
Euregio
Ereloon, dienstenwet, privacy
Vacatures
Contact en secretariaat
Route
   
Kantorencomplex Europacentrum
Europalaan 50
3600 Genk
00 32 (0) 89 - 30 06 30
info@omnius.be
Advertentie4
 
Publicaties

YD 15 Yves Daenen

Onderhoudsgeld betalen = belastingen besparen

In België eindigt gemiddeld 1 van de 3 huwelijken in een echtscheiding.
Vaak is één der echtgenoten tijdens of na de echtscheidingsprocedure gehouden om onderhoudsgeld te betalen aan de gemeenschappelijke kinderen en/of aan de ex-echtgenoot.

Wat zijn de fiscale gevolgen van het betalen/ontvangen van onderhoudsgeld ?

Wettelijke regel :

Wanneer u onderhoudsgeld moet betalen aan uw kinderen en/of ex-echtgenoot, is dit bedrag voor 80% fiscaal aftrekbaar, dit wil zeggen 80 % van het jaarlijks betaalde bedrag wordt van uw inkomen afgetrokken alvorens de belastingen berekend worden.
Omgekeerd zal de ontvanger van het onderhoudsgeld op 80% van het ontvangen bedrag belast worden, dit wil zeggen dat 80% van het ontvangen onderhoudsgeld bij zijn/haar andere inkomsten wordt gevoegd, waarna de belastingen op het totaal worden berekend.
De voorwaarde is wel dat het onderhoudsgeld regelmatig wordt betaald aan een persoon die géén deel uitmaakt van het gezin van de betaler.
Bovendien moet de betaling gebeuren op grond van een wettelijke verplichting.

Wat met een eenmalige onderhoudsuitkering ?

Bij een echtscheiding door onderlinge toestemming wordt vaak overeengekomen dat de ene partner in plaats van maandelijks levenslang onderhoudsgeld te betalen, aan de andere partner een eenmalig kapitaal betaalt, bijvoorbeeld 1 miljoen Bef.

Hoe moet dit worden ingevuld op de belastingsaangifte ?

De ontvanger van deze eenmalige onderhoudsuitkering moet dit bedrag omzetten in een jaarlijks aan te geven bedrag (= fictief jaarbedrag) via een bepaalde coëfficient, afhankelijk van de leeftijd van de ontvanger.
De betaler van zulke eenmalige onderhoudsuitkering kan dit echter niet, en kan de betaalde som enkel het jaar van de betaling fiscaal aftrekken, hetgeen fiscaal minder interessant is.

Belastingbesparing door rechtstreekse betaling aan de kinderen ?

In principe betalen minderjarige kinderen geen belastingen.

Is het dan niet beter om het onderhoudsgeld rechtstreeks op de bankrekening van het minderjarig kind te storten ?

Inderdaad, want op die manier worden deze onderhoudsgelden niet samengevoegd met de inkomsten van de ouders.
Dit betekent wel dat het minderjarig kind dan zelf een belastingaangifte dient in te vullen.
Het kind zal slechts belastingen moeten betalen, als het méér dan 210.000 Bef inkomsten (waaronder het onderhoudsgeld) heeft ontvangen in het jaar 2000.

Opgelet : als een kind van een gescheiden ouder per jaar netto méér inkomsten heeft dan 115.000 Bef (in het jaar 2000), hetgeen overeenkomt met 143.750 Bef bruto, is dat kind fiscaal niet meer ten laste van de betreffende ouder, waardoor deze ouder méér belastingen zal moeten betalen!

Besluit :

Tijdens een echtscheidingsprocedure telt niet enkel het bedrag van het onderhoudsgeld, doch is het tevens aangewezen oog te hebben voor de fiscale gevolgen van het onderhoudsgeld, vermits deze gevolgen slechts na enige tijd zichtbaar worden.
Uw advocaat geeft U correct advies en werkt voor U de fiscaal voordeligste oplossing uit.

Indien U vragen heeft omtrent deze materie kan U vanaf vandaag gedurende één maand vrijblijvend contact opnemen met Meester Jo DAENEN, telefonisch op het nummer 089/30.06.30, per fax op het nummer 089/30.06.31 of per e-mail : jodaenen@dabicolex.be


Arbeidsrecht - Sociaal Recht
Op staande voet ontslagen ! Wat nu ? - Paul Cox
Ontslag - Paul Cox
Betaalt de werkgever steeds de verkeersboete van de werknemer ? - Marc Bijnens
Pesten op het werk - Paul Cox
Overeenkomst aangaande opzeggingstermijn voor ontslag - Luc Vanderputte
De Eindejaarspremie - Paul Cox
Beslag op loon - Kristof Hermans
Stakingsrecht en/of recht op arbeid ? - Paul Cox
Herstructureringen - Paul Cox
Schijnzelfstandigheid - Paul Cox
Een welverdiend pensioen ? - Paul Cox
Camerabewaking op de werkvloer : een inbreuk op de privacy ? - Paul Cox
Belgische éénheidsstatuut arbeiders – bedienden - Paul Cox
Over stakers, werkwilligen, piketten en deurwaarders… - Rob Valkeneers
Inhoudingen op loon: wat mag (niet)? - Rob Valkeneers
Elk arbeidsongeval aangeven? - Liesbeth Jouck
Schijnzelfstandigheid: Nieuw zout in een oude wonde? - Rob Valkeneers
Pensioen Mr. Paul COX - Luc Vanderputte
Inhouding op loon door werkgever, geen garantie op snelle terugbetaling van schade - Thomas Lijnen
De bedrijfswagen: een brokkenmaker in het juridische verkeer - Rob Valkeneers
In sponsen broekske en op flip-flops naar het werk? Over dresscodes binnen de advocatuur en daarbuiten. - Rob Valkeneers
Rechtbank oordeelt: RSZ-regeling voor kleine/amateur sportclubs is discriminatoir! - Rob Valkeneers
Contractenrecht
Op kot - Yves Daenen
Ik verkoop mijn zaak (2) - Yves Daenen
Aansprakelijkheid voor verborgen gebreken in het kader van een aannemingsovereenkomst. - Luc Vanderputte
De 10-jarige aansprakelijkheidstermijn van architecten en aannemers - Prof. dr. Sarah Schoenmaekers
Failliete aannemer voor uw bouw : wat nu ? - Luc Vanderputte
Reis geboekt - Luc Vanderputte
Studiedag tienjarige aansprakelijkheid - Prof. dr. Sarah Schoenmaekers
Sarah Schoenmaekers en Marleen Delille stellen hun boek voor. - Marleen Delille
De inhoudingsplicht: een gewaarschuwd ondernemer is er twee waard! - Rob Valkeneers
Gerechtelijk Recht
De Vrederechter : een Verzoeningsrechter ? - Yves Daenen
Het verschil tussen gelijk hebben en gelijk krijgen. Bewijsrecht - Kristof Hermans
Gerechtelijk verlof - Marc Bijnens
Wie betaalt de procedurekosten ? - Kristof Hermans
Personen- en Familierecht
Wijziging huwelijkscontract - Jos Lenaerts
Overspel - Jos Lenaerts
Automatische echtscheiding? - Jos Lenaerts
Grove beledigingen ... een reden tot echtscheiding ? - Jos Lenaerts
Dringende en voorlopige maatregelen - Jos Lenaerts
Echtscheidingen - Jos Lenaerts
De echtscheiding door onderlinge toestemming - Jos Lenaerts
De nieuwe echtscheidingswetgeving (1) - Jos Lenaerts
De nieuwe echtscheidingswetgeving (2) - Jos Lenaerts
De nieuwe echtscheidingswetgeving (3) - Jos Lenaerts
Wat met uw vennootschap of eenmanszaak na uw overlijden? - Wilfried Theunis
TELEFACTS - De echtscheidingsadvocaat - Jos Lenaerts
Welk huwelijksvermogensstelsel past bij mijn huwelijk? - Hanne Bijnens
Uw huis nog uw 'thuis' na inbreng in de vennootschap? -
Overige
Remafstanden - Marc Bijnens
Efficiënt betwisten van examenresultaten - Paul Cox
De nieuwe vzw-wet : De deadline nadert ! - Yves Daenen
Het verschil tussen gelijk hebben en gelijk krijgen : bewijsrecht - Kristof Hermans
Nieuwe categorisering verkeersovertredingen vanaf 31.03.2006 - Marc Bijnens
Collectieve schuldenregeling - Jos Lenaerts
Eerherstel - Jos Lenaerts
Verkeersovertredingen en geldboetes - Marc Bijnens
De verschoonbaarheid van de gefailleerde - Yves Daenen
De zwakke weggebruiker - Marc Bijnens
Iets nieuws onder de zon ? - Yves Daenen
Overlading van voertuigen en aanhangwagens - Prof. dr. Sarah Schoenmaekers
Een ongeval ... politie bellen ? - Marc Bijnens
Boompje planten ... bezint eer ge begint ! - Marc Bijnens
Wijzigingen in verband met de VZW's - Yves Daenen
Is uw V.Z.W. wel in orde ? - Yves Daenen
Slachtofferhulp - Marc Bijnens
Stalking strafbaar - Jos Lenaerts
Superboetes (deel 1) - Marc Bijnens
Superboetes (deel 2) - Marc Bijnens
Aansprakelijkheid van de sportbeoefenaar - Jos Lenaerts
Rijden onder invloed - Marc Bijnens
Ongeval met uw (bedrijfs)wagen? Vul het aanrijdingsformulier juist in! - Kathleen Snyders
De “stichting-administratiekantoor”: een oplossing bij de overdracht van je familiebedrijf? - Hanne Arnols
Mr. Schoenmaekers voor Wereldbank - Prof. dr. Sarah Schoenmaekers
Vergunningsplicht bij functiewijziging strenger - Kristof Hermans
Fraude en corruptie bij openbare aanbestedingen - Prof. dr. Sarah Schoenmaekers
Partnership C-mine Crib - Hanne Bijnens
Controle over uw vennootschap behouden? Hoe? - Hanne Arnols
Pensioen Mr. Jos LENAERTS - Jos Lenaerts
Het gebruik van drones: leuk en cool... maar niet zonder (juridische) risico's! - Kathleen Snyders
Vacature aannemingsrecht, zakenrecht, contractenrecht - Luc Vanderputte
Een bedrijfswedstrijd organiseren: huppelen door een juridisch mijnenveld - Rob Valkeneers
E-mailmarketing en klantenwerving onder GDPR: klant blijft koning over zijn gegevens - Thomas Lijnen
Marleen Delille benoemd als rechter bij de Rechtbank van Eerste Aanleg te Leuven - Marleen Delille
Baanbrekend arrest: Patiënt krijgt schadevergoeding ook zonder fout van de geneesheer - Wilfried Theunis
Influencer marketing #hoezitdatjuridisch? #watisdat? - Caroline Van Heers
Omnius steunt de Warmste Week - Kristof Hermans
Het nieuwe ondernemingsrecht: bent u (nog) mee? - Michaël Appeltans
Verkeersboete tijdens de werkuren: wie moet dat betalen? - Laurien Vanderheiden
Bent u klaar met de opmaak van uw “UBO-register”? Mijn wat? - Caroline Van Heers
Over problematische processierupsprocessen - Rob Valkeneers
Omnius viert vijftig jaar teamwork - Marc Bijnens
BREAKING NEWS: Het Hof van Cassatie doet uitspraak over de ernstvoorwaarden van een Medisch Ongeval zonder Aansprakelijkheid (MOZA) - Wilfried Theunis
#Samentegencorona - Kristof Hermans
Mr. Luc Vanderputte, toekomstig Limburgs stafhouder - Luc Vanderputte
Welkom Rebecca Greenland! - Rebecca Greenland
Welkom Margaux Frère! - Margaux Frère
Mr. Sarah Schoenmaekers benoemd tot hoogleraar Open Univeristeit - Prof. dr. Sarah Schoenmaekers