Welkom
Advocaten
Rechtsvakken
Publicaties
Nieuwsbrief fusie 2019
Eerste Limburgse associatie
Euregio
Ereloon, dienstenwet, privacy
Vacatures
Contact en secretariaat
Route
   
Kantorencomplex Europacentrum
Europalaan 50
3600 Genk
00 32 (0) 89 - 30 06 30
info@omnius.be
Advertentie4
 
Publicaties

YD 15 Yves Daenen

Timesharing : koop geen kat in een zak

De grote vakantie staat voor de deur en de gelukkigen onder ons vertrekken weldra naar het zonnige zuiden voor een hopelijk zorgeloze vakantie.

Om te voorkomen dat sommige vakantiegangers een (financiële) kater zouden overhouden aan hun vakantie, leek het ons aangewezen u te wijzen op de gevolgen van het ondertekenen van een timesharingovereenkomst.

“ Proficiat, u heeft een droomreis gewonnen !”
De laatste jaren kwam het product timesharing vaak negatief in het nieuws, omwille van de soms agressieve verkooptechnieken en de misbruiken dewelke in de sector worden toegepast : zo bestaat de kans dat u weldra op uw vakantiebestemming zal worden aangesproken om deel te nemen aan een gratis loterij of wedstrijd, waarbij u dan “toevallig” de gelukkige winnaar wordt van een week vakantie op een droomplek.

Om uw prijs in ontvangst te nemen, dient u dan naar een hotel te gaan, waar u een urenlange verkoopsessie van timesharing te wachten staat … Vaak wordt u dan onder druk gezet om een timesharingovereenkomst te ondertekenen en zelfs al een belangrijk voorschot te betalen met uw Visakaart.

Wat is timesharing ?
Timesharing is een vakantieformule waarbij men het recht koopt om gedurende een lange periode (bv. 20 jaar) een ingerichte en gemeubelde woning als vakantieverblijf te betrekken voor één of meer weken per jaar, vaak in complexen onder clubvorm. Meestal kan men zich dan ook aansluiten bij een gespecialiseerde internationale beurs om zo de aangekochte vakantieperiode om te ruilen tegen een vakantieperiode in een ander aangesloten complex, zelfs in een ander land of in een andere periode.
De aankoopprijs van uw recht varieert naargelang het seizoen, ligging van de vakantiewoning, afwerking, faciliteiten, …

Let op de bijkomende kosten !
De vakantieganger die impulsief een timesharing aankoopt, laat zich meestal misleiden door de relatief lage aankoopprijs : hij koopt immers meestal geen eigendomsrecht, maar enkel een tijdelijk gebruiksrecht.
De kleine lettertjes van de overeenkomst, die men meestal vergeet te lezen, omschrijven echter de jaarlijkse bijkomende kosten die betaald moeten worden en die de totale aankoopsom flink de hoogte in jagen : beheers- en onderhoudskosten, verzekeringen, taksen, inschrijvingskosten op de ruilbeurs en ruilkosten per vakantieruil. De vervoerkosten (vliegtuig/auto/bus) naar de vakantiebestemming dienen uiteraard ook nog betaald te worden.
Ook laten velen zich misleiden door een “goedkope week” in het laagseizoen te kopen, om ze dan de volgende jaren met een “duurdere week” in het hoogseizoen te ruilen. In de praktijk blijkt dit zeer moeilijk, tenzij mits opleg van een flink bedrag.

Bescherming van de consument :

Ter bestrijding van de vele misbruiken i.v.m. timesharing werd in 1994 een Europese richtlijn uitgevaardigd, die in België werd ingevoerd door de wet van 11.04.1999.

Deze wetgeving is van toepassing op alle timesharingprojecten in Europa en beschermt de kandidaat-koper : zo moet het contract worden opgesteld in de taal van de koper, alle gegevens i.v.m. de kosten moeten vermeld worden en de kandidaat-koper moet verplicht een bedenktijd krijgen van minstens 15 werkdagen. Tijdens deze bedenktijd kan de koper per aangetekende brief, zonder kosten en zonder reden, van de timesharingovereenkomst en zelfs van de eventueel afgesloten lening afzien. Vóór het verstrijken van de bedenktijd mag er geen voorschot geëist worden.

Indien de verkoper de wetgeving niet naleeft, kan de overeenkomst door de rechtbank worden vernietigd en kan de timesharingverkoper zijn erkenning verliezen.

Ook kan men steeds klacht indienen bij het Bestuur Economische Inspectie van het Ministerie van Economische Zaken.

Yves Daenen
 


Arbeidsrecht - Sociaal Recht
Op staande voet ontslagen ! Wat nu ? - Paul Cox
Ontslag - Paul Cox
Betaalt de werkgever steeds de verkeersboete van de werknemer ? - Marc Bijnens
Pesten op het werk - Paul Cox
Overeenkomst aangaande opzeggingstermijn voor ontslag - Luc Vanderputte
De Eindejaarspremie - Paul Cox
Beslag op loon - Kristof Hermans
Stakingsrecht en/of recht op arbeid ? - Paul Cox
Herstructureringen - Paul Cox
Schijnzelfstandigheid - Paul Cox
Een welverdiend pensioen ? - Paul Cox
Camerabewaking op de werkvloer : een inbreuk op de privacy ? - Paul Cox
Belgische éénheidsstatuut arbeiders – bedienden - Paul Cox
Over stakers, werkwilligen, piketten en deurwaarders… - Rob Valkeneers
Inhoudingen op loon: wat mag (niet)? - Rob Valkeneers
Elk arbeidsongeval aangeven? - Liesbeth Jouck
Schijnzelfstandigheid: Nieuw zout in een oude wonde? - Rob Valkeneers
Pensioen Mr. Paul COX - Luc Vanderputte
Inhouding op loon door werkgever, geen garantie op snelle terugbetaling van schade - Thomas Lijnen
De bedrijfswagen: een brokkenmaker in het juridische verkeer - Rob Valkeneers
In sponsen broekske en op flip-flops naar het werk? Over dresscodes binnen de advocatuur en daarbuiten. - Rob Valkeneers
Rechtbank oordeelt: RSZ-regeling voor kleine/amateur sportclubs is discriminatoir! - Rob Valkeneers
Contractenrecht
Op kot - Yves Daenen
Ik verkoop mijn zaak (2) - Yves Daenen
Aansprakelijkheid voor verborgen gebreken in het kader van een aannemingsovereenkomst. - Luc Vanderputte
De 10-jarige aansprakelijkheidstermijn van architecten en aannemers - Prof. dr. Sarah Schoenmaekers
Failliete aannemer voor uw bouw : wat nu ? - Luc Vanderputte
Reis geboekt - Luc Vanderputte
Studiedag tienjarige aansprakelijkheid - Prof. dr. Sarah Schoenmaekers
Sarah Schoenmaekers en Marleen Delille stellen hun boek voor. - Marleen Delille
De inhoudingsplicht: een gewaarschuwd ondernemer is er twee waard! - Rob Valkeneers
Gerechtelijk Recht
De Vrederechter : een Verzoeningsrechter ? - Yves Daenen
Het verschil tussen gelijk hebben en gelijk krijgen. Bewijsrecht - Kristof Hermans
Gerechtelijk verlof - Marc Bijnens
Wie betaalt de procedurekosten ? - Kristof Hermans
Personen- en Familierecht
Wijziging huwelijkscontract - Jos Lenaerts
Overspel - Jos Lenaerts
Automatische echtscheiding? - Jos Lenaerts
Grove beledigingen ... een reden tot echtscheiding ? - Jos Lenaerts
Dringende en voorlopige maatregelen - Jos Lenaerts
Echtscheidingen - Jos Lenaerts
De echtscheiding door onderlinge toestemming - Jos Lenaerts
De nieuwe echtscheidingswetgeving (1) - Jos Lenaerts
De nieuwe echtscheidingswetgeving (2) - Jos Lenaerts
De nieuwe echtscheidingswetgeving (3) - Jos Lenaerts
Wat met uw vennootschap of eenmanszaak na uw overlijden? - Wilfried Theunis
TELEFACTS - De echtscheidingsadvocaat - Jos Lenaerts
Welk huwelijksvermogensstelsel past bij mijn huwelijk? - Hanne Bijnens
Uw huis nog uw 'thuis' na inbreng in de vennootschap? -
Overige
Remafstanden - Marc Bijnens
Efficiënt betwisten van examenresultaten - Paul Cox
De nieuwe vzw-wet : De deadline nadert ! - Yves Daenen
Het verschil tussen gelijk hebben en gelijk krijgen : bewijsrecht - Kristof Hermans
Nieuwe categorisering verkeersovertredingen vanaf 31.03.2006 - Marc Bijnens
Collectieve schuldenregeling - Jos Lenaerts
Eerherstel - Jos Lenaerts
Verkeersovertredingen en geldboetes - Marc Bijnens
De verschoonbaarheid van de gefailleerde - Yves Daenen
De zwakke weggebruiker - Marc Bijnens
Iets nieuws onder de zon ? - Yves Daenen
Overlading van voertuigen en aanhangwagens - Prof. dr. Sarah Schoenmaekers
Een ongeval ... politie bellen ? - Marc Bijnens
Boompje planten ... bezint eer ge begint ! - Marc Bijnens
Wijzigingen in verband met de VZW's - Yves Daenen
Is uw V.Z.W. wel in orde ? - Yves Daenen
Slachtofferhulp - Marc Bijnens
Stalking strafbaar - Jos Lenaerts
Superboetes (deel 1) - Marc Bijnens
Superboetes (deel 2) - Marc Bijnens
Aansprakelijkheid van de sportbeoefenaar - Jos Lenaerts
Rijden onder invloed - Marc Bijnens
Ongeval met uw (bedrijfs)wagen? Vul het aanrijdingsformulier juist in! - Kathleen Snyders
De “stichting-administratiekantoor”: een oplossing bij de overdracht van je familiebedrijf? - Hanne Arnols
Mr. Schoenmaekers voor Wereldbank - Prof. dr. Sarah Schoenmaekers
Vergunningsplicht bij functiewijziging strenger - Kristof Hermans
Fraude en corruptie bij openbare aanbestedingen - Prof. dr. Sarah Schoenmaekers
Partnership C-mine Crib - Hanne Bijnens
Controle over uw vennootschap behouden? Hoe? - Hanne Arnols
Pensioen Mr. Jos LENAERTS - Jos Lenaerts
Het gebruik van drones: leuk en cool... maar niet zonder (juridische) risico's! - Kathleen Snyders
Vacature aannemingsrecht, zakenrecht, contractenrecht - Luc Vanderputte
Een bedrijfswedstrijd organiseren: huppelen door een juridisch mijnenveld - Rob Valkeneers
E-mailmarketing en klantenwerving onder GDPR: klant blijft koning over zijn gegevens - Thomas Lijnen
Marleen Delille benoemd als rechter bij de Rechtbank van Eerste Aanleg te Leuven - Marleen Delille
Baanbrekend arrest: Patiënt krijgt schadevergoeding ook zonder fout van de geneesheer - Wilfried Theunis
Influencer marketing #hoezitdatjuridisch? #watisdat? - Caroline Van Heers
Omnius steunt de Warmste Week - Kristof Hermans
Het nieuwe ondernemingsrecht: bent u (nog) mee? - Michaël Appeltans
Verkeersboete tijdens de werkuren: wie moet dat betalen? - Laurien Vanderheiden
Bent u klaar met de opmaak van uw “UBO-register”? Mijn wat? - Caroline Van Heers
Over problematische processierupsprocessen - Rob Valkeneers
Omnius viert vijftig jaar teamwork - Marc Bijnens
BREAKING NEWS: Het Hof van Cassatie doet uitspraak over de ernstvoorwaarden van een Medisch Ongeval zonder Aansprakelijkheid (MOZA) - Wilfried Theunis
#Samentegencorona - Kristof Hermans
Mr. Luc Vanderputte, toekomstig Limburgs stafhouder - Luc Vanderputte
Welkom Rebecca Greenland! - Rebecca Greenland
Welkom Margaux Frère! - Margaux Frère
Mr. Sarah Schoenmaekers benoemd tot hoogleraar Open Univeristeit - Prof. dr. Sarah Schoenmaekers