Welkom
Advocaten
Rechtsvakken
Publicaties
Nieuwsbrief fusie 2019
Eerste Limburgse associatie
Euregio
Ereloon, dienstenwet, privacy
Vacatures
Contact en secretariaat
Route
   
Kantorencomplex Europacentrum
Europalaan 50
3600 Genk
00 32 (0) 89 - 30 06 30
info@omnius.be
Advertentie4
 
Publicaties

IMG_6678 MB grijswaarden ingezoomd definitief Marc Bijnens

Boompje planten ... bezint eer ge begint !

Voelt u in deze eerste lentedagen ook de kriebels om in uw tuin te werken ?

Hierbij is het belangrijk dat niet te kort op de perceelsgrens geplant wordt !

Niets is immers vervelender dan een prachtige boom of haag te moeten uitdoen omdat je buurman bezwaren maakt.

Hou rekening met volgende tips :

1.Hagen :

Een levende haag moet op ten minste 50 cm van de perceelsgrens geplant worden ; een dode haag (dit is een haag die niet uitschiet) mag geplant worden tot op de perceelsgrens.

In de wet staat niet hoe hoog een haag mag worden. Deze maximale hoogte verschilt van plaats tot plaats.

U kan hiervoor informeren op de bouwdienst van uw gemeente.

In de gemeente Genk laat men hagen toe tot 2 m hoogte.

Tegenwoordig wordt ook veel gebruik gemaakt van de draadafsluitingen die men laat begroeien met klimop : hiervoor geldt dezelfde regel als voor afsluitmuren : zij mogen op de perceelsgrens geplaatst worden.

2. Bomen :

Hier maakt men steeds een onderscheid tussen zogenaamde hoogstammige bomen en laagstammige bomen.

Als hoogstam worden doorgaans beschouwd de bomen die, wanneer zij volgroeid zijn, meer dan 3 meter hoog zijn.

Hoogstammige bomen vormen doorgaans een grote kruin en nemen daarom heel wat licht en water weg.

Zij moeten daarom op minstens 2 meter van de perceelsgrens geplant worden.

Laagstammige bomen mogen tot op 50 cm geplant worden.

3. Leibomen :

De wet bepaalt dat “fruitbomen die als leibomen gebruikt worden “ tot tegen de scheidingsmuur mogen geplaatst worden .

Tegenwoordig wordt terug veel gebruik gemaakt van leibomen. (ook wanneer het geen fruitbomen zijn)

Het is logisch dat ook deze leibomen tot tegen de perceelsgrens mogen geplaatst worden.

Zij vormen immers geen kruin.

Men dient echter wel rekening te houden met de hoogte van deze leibomen en ook met het feit dat deze bomen regelmatig gesnoeid moeten worden om niet uit te groeien als hoogstambomen.

4. Wat kan u doen als uw buurman de voorschriften niet naleeft?

Indien een boom of een haag op kortere afstand geplaatst is dan toegelaten, dan mag u eisen dat de boom of haag volledige uitgedaan wordt (inclusief de wortelkluit om te vermijden dat de plant terug uitschiet).

Ook kan u eisen dat overhangende takken , van bomen of hagen die op reglementaire afstand zijn geplant, door de eigenaar ervan weggesnoeid worden. Zelf mag u dit niet !

Doorschietende wortels daarentegen mag u steeds zelf doorhakken of doorzagen.

En wat met afgevallen vruchten? Vruchten die over de perceelsgrens, in de tuin van de buren vallen, mogen door deze laatste gehouden worden.

5. Plaatselijke gebruiken en verjaring.

Bovenstaande wettelijke plantafstanden zijn van toepassing tenzij er plaatselijk afwijkende gebruiken zijn.

Het is dus mogelijk dat in uw gemeente een andere plantafstand geldt : u kan dit te weten komen door te telefoneren naar de griffie van het vredegerecht of naar de bouwdienst van uw gemeente.

Uiteraard mag u ook ons steeds telefoneren of mailen. (zie hieronder)

Belangrijk is ook dat planten of bomen die op te korte afstand geplant zijn, niet moeten gerooid worden indien zij er meer dan 30 jaar staan !

Tot slot nog dit : een eis tot rooiing van een boom of plant moet altijd redelijk zijn : indien u eigenlijk geen hinder ondervindt van een plant die op te korte afstand is aangebracht, dan zal de vrederechter uw eis wellicht niet toekennen of minstens herleiden door de eigenaar bijvoorbeeld te verplichten om de boom af te toppen.

Ziezo, en nu aan het werk….

Heeft u toch nog vragen over dit onderwerp ?

Marc BIJNENS,


Arbeidsrecht - Sociaal Recht
Pesten op het werk - Paul Cox
Overeenkomst aangaande opzeggingstermijn voor ontslag - Luc Vanderputte
De Eindejaarspremie - Paul Cox
Beslag op loon - Kristof Hermans
Stakingsrecht en/of recht op arbeid ? - Paul Cox
Herstructureringen - Paul Cox
Schijnzelfstandigheid - Paul Cox
Een welverdiend pensioen ? - Paul Cox
Camerabewaking op de werkvloer : een inbreuk op de privacy ? - Paul Cox
Op staande voet ontslagen ! Wat nu ? - Paul Cox
Ontslag - Paul Cox
Betaalt de werkgever steeds de verkeersboete van de werknemer ? - Marc Bijnens
Belgische éénheidsstatuut arbeiders – bedienden - Paul Cox
Over stakers, werkwilligen, piketten en deurwaarders… - Rob Valkeneers
Inhoudingen op loon: wat mag (niet)? - Rob Valkeneers
Elk arbeidsongeval aangeven? - Liesbeth Jouck
Schijnzelfstandigheid: Nieuw zout in een oude wonde? - Rob Valkeneers
Pensioen Mr. Paul COX - Luc Vanderputte
Inhouding op loon door werkgever, geen garantie op snelle terugbetaling van schade - Thomas Lijnen
De bedrijfswagen: een brokkenmaker in het juridische verkeer - Rob Valkeneers
In sponsen broekske en op flip-flops naar het werk? Over dresscodes binnen de advocatuur en daarbuiten. - Rob Valkeneers
Rechtbank oordeelt: RSZ-regeling voor kleine/amateur sportclubs is discriminatoir! - Rob Valkeneers
Contractenrecht
Aansprakelijkheid voor verborgen gebreken in het kader van een aannemingsovereenkomst. - Luc Vanderputte
De 10-jarige aansprakelijkheidstermijn van architecten en aannemers - Prof. dr. Sarah Schoenmaekers
Failliete aannemer voor uw bouw : wat nu ? - Luc Vanderputte
Reis geboekt - Luc Vanderputte
Op kot - Yves Daenen
Ik verkoop mijn zaak (2) - Yves Daenen
Studiedag tienjarige aansprakelijkheid - Prof. dr. Sarah Schoenmaekers
Sarah Schoenmaekers en Marleen Delille stellen hun boek voor. - Marleen Delille
De inhoudingsplicht: een gewaarschuwd ondernemer is er twee waard! - Rob Valkeneers
Gerechtelijk Recht
Gerechtelijk verlof - Marc Bijnens
Wie betaalt de procedurekosten ? - Kristof Hermans
De Vrederechter : een Verzoeningsrechter ? - Yves Daenen
Het verschil tussen gelijk hebben en gelijk krijgen. Bewijsrecht - Kristof Hermans
Personen- en Familierecht
Wijziging huwelijkscontract - Jos Lenaerts
Overspel - Jos Lenaerts
Automatische echtscheiding? - Jos Lenaerts
Grove beledigingen ... een reden tot echtscheiding ? - Jos Lenaerts
Dringende en voorlopige maatregelen - Jos Lenaerts
Echtscheidingen - Jos Lenaerts
De echtscheiding door onderlinge toestemming - Jos Lenaerts
De nieuwe echtscheidingswetgeving (1) - Jos Lenaerts
De nieuwe echtscheidingswetgeving (2) - Jos Lenaerts
De nieuwe echtscheidingswetgeving (3) - Jos Lenaerts
Wat met uw vennootschap of eenmanszaak na uw overlijden? - Wilfried Theunis
TELEFACTS - De echtscheidingsadvocaat - Jos Lenaerts
Welk huwelijksvermogensstelsel past bij mijn huwelijk? - Hanne Bijnens
Uw huis nog uw 'thuis' na inbreng in de vennootschap? -
Overige
Remafstanden - Marc Bijnens
Efficiënt betwisten van examenresultaten - Paul Cox
De nieuwe vzw-wet : De deadline nadert ! - Yves Daenen
Het verschil tussen gelijk hebben en gelijk krijgen : bewijsrecht - Kristof Hermans
Nieuwe categorisering verkeersovertredingen vanaf 31.03.2006 - Marc Bijnens
Collectieve schuldenregeling - Jos Lenaerts
Eerherstel - Jos Lenaerts
Verkeersovertredingen en geldboetes - Marc Bijnens
De verschoonbaarheid van de gefailleerde - Yves Daenen
De zwakke weggebruiker - Marc Bijnens
Iets nieuws onder de zon ? - Yves Daenen
Overlading van voertuigen en aanhangwagens - Prof. dr. Sarah Schoenmaekers
Een ongeval ... politie bellen ? - Marc Bijnens
Boompje planten ... bezint eer ge begint ! - Marc Bijnens
Wijzigingen in verband met de VZW's - Yves Daenen
Is uw V.Z.W. wel in orde ? - Yves Daenen
Slachtofferhulp - Marc Bijnens
Stalking strafbaar - Jos Lenaerts
Superboetes (deel 1) - Marc Bijnens
Superboetes (deel 2) - Marc Bijnens
Aansprakelijkheid van de sportbeoefenaar - Jos Lenaerts
Rijden onder invloed - Marc Bijnens
Ongeval met uw (bedrijfs)wagen? Vul het aanrijdingsformulier juist in! - Kathleen Snyders
De “stichting-administratiekantoor”: een oplossing bij de overdracht van je familiebedrijf? - Hanne Arnols
Mr. Schoenmaekers voor Wereldbank - Prof. dr. Sarah Schoenmaekers
Vergunningsplicht bij functiewijziging strenger - Kristof Hermans
Fraude en corruptie bij openbare aanbestedingen - Prof. dr. Sarah Schoenmaekers
Partnership C-mine Crib - Hanne Bijnens
Controle over uw vennootschap behouden? Hoe? - Hanne Arnols
Pensioen Mr. Jos LENAERTS - Jos Lenaerts
Het gebruik van drones: leuk en cool... maar niet zonder (juridische) risico's! - Kathleen Snyders
Vacatures advocaten - Kathleen Snyders
Een bedrijfswedstrijd organiseren: huppelen door een juridisch mijnenveld - Rob Valkeneers
E-mailmarketing en klantenwerving onder GDPR: klant blijft koning over zijn gegevens - Thomas Lijnen
Marleen Delille benoemd als rechter bij de Rechtbank van Eerste Aanleg te Leuven - Marleen Delille
Baanbrekend arrest: Patiënt krijgt schadevergoeding ook zonder fout van de geneesheer - Wilfried Theunis
Influencer marketing #hoezitdatjuridisch? #watisdat? - Caroline Van Heers
Omnius steunt de Warmste Week - Kristof Hermans
Het nieuwe ondernemingsrecht: bent u (nog) mee? - Michaël Appeltans
Verkeersboete tijdens de werkuren: wie moet dat betalen? - Laurien Vanderheiden
Bent u klaar met de opmaak van uw “UBO-register”? Mijn wat? - Caroline Van Heers
Over problematische processierupsprocessen - Rob Valkeneers
Omnius viert vijftig jaar teamwork - Marc Bijnens
BREAKING NEWS: Het Hof van Cassatie doet uitspraak over de ernstvoorwaarden van een Medisch Ongeval zonder Aansprakelijkheid (MOZA) - Wilfried Theunis
#Samentegencorona - Kristof Hermans
Mr. Luc Vanderputte, toekomstig Limburgs stafhouder - Luc Vanderputte
Welkom Rebecca Greenland! - Rebecca Greenland
Welkom Margaux Frère! - Margaux Frère
Mr. Sarah Schoenmaekers benoemd tot hoogleraar Open Univeristeit - Prof. dr. Sarah Schoenmaekers