Welkom
Advocaten
Rechtsvakken
Publicaties
Nieuwsbrief fusie 2019
Eerste Limburgse associatie
Euregio
Ereloon, dienstenwet, privacy
Vacatures
Contact en secretariaat
Route
   
Kantorencomplex Europacentrum
Europalaan 50
3600 Genk
00 32 (0) 89 - 30 06 30
info@omnius.be
Rechtsvakken
 
Jeugdrecht

Het vakgebied jeugdrecht behelst procedures en tussenkomsten m.b.t. problematische opvoedingssituaties alsook m.b.t. jeugddelinquentie ( als misdrijf omschreven feiten)

Dit vakgebied wordt behartigd door Mr. Kristof Hermans en Mr. Hanne Bijnens, die allebei een specifieke opleiding volgden als jeugdadvocaat.