Welkom
Advocaten
Rechtsvakken
Publicaties
Nieuwsbrief fusie 2019
Eerste Limburgse associatie
Euregio
Ereloon, dienstenwet, privacy
Vacatures
Contact en secretariaat
Route
   
Kantorencomplex Europacentrum
Europalaan 50
3600 Genk
00 32 (0) 89 - 30 06 30
info@omnius.be
Rechtsvakken
 
Gerechtelijk recht en executierecht

Dit vakgebied werkt aanvullend naar de andere vakterreinen en houdt zich onder andere bezig met:
  • Beslagleggingen (onroerend beslag, roerend beslag, derdenbeslag, pandbeslag)
  • Verzet tegen beslag, revindicatie.
  • Verzegeling, boedelbeschrijving
  • Blokkering bankrekening
  • Aanstelling sekwester
  • Aanstelling voorlopig bewindvoerder
Dit vakgebied wordt behartigd door