Welkom
Advocaten
Rechtsvakken
Publicaties
Nieuwsbrief fusie 2019
Eerste Limburgse associatie
Euregio
Ereloon, dienstenwet, privacy
Vacatures
Contact en secretariaat
Route
   
Kantorencomplex Europacentrum
Europalaan 50
3600 Genk
00 32 (0) 89 - 30 06 30
info@omnius.be
Rechtsvakken
 
Vennootschappen en verenigingen

Deze vakgroep geeft advies, maakt contracten en procedeert zo nodig op het terrein van vennootschappen en verenigingen.

Het gaat hierbij onder andere over:
 • Advies bij oprichting van vennootschappen
 • Opstellen aandeelhoudersovereenkomsten
 • Beslechten van geschillen tussen aandeelhouders en bestuurders
 • Vordering tot uittreding en uitsluiting
 • Aanstelling van een sekwester over de aandelen
 • Aanstelling voorlopig bewindvoerder over de vennootschap
 • Ontbinding van de vennootschap
 • Bestuurdersaansprakelijkheid
 • Oprichting van verenigingen
 • Geschillenbeslechting in verenigingen
 • Opvolging formaliteiten in verenigingen
 • Vordering tot ontbinding van vennootschap of vereniging
Deze vakgroep bestaat uit: