Welkom
Advocaten
Rechtsvakken
Publicaties
Nieuwsbrief fusie 2019
Eerste Limburgse associatie
Euregio
Ereloon, dienstenwet, privacy
Vacatures
Contact en secretariaat
Route
   
Kantorencomplex Europacentrum
Europalaan 50
3600 Genk
00 32 (0) 89 - 30 06 30
info@omnius.be
Rechtsvakken
 
Burgerlijke contracten en handelscontracten

Deze vakgroep houdt zich bezig met het opstellen van en het advies verstrekken over de meest courante burgerlijke contracten en handelscontracten:
 • Koop-verkoopcontracten, leasing, time sharing
 • Woninghuur, huur van gemeen recht ( kantoren, magazijnen .)
 • Pachtovereenkomsten
 • Sociale huur
 • Handelshuur en verkoop handelsfonds
 • Distributiecontracten : agentuur, concessie, franchising, commissieovereenkomst.
 • Managementscontracten
 • Makelaarscontracten en lastgevingscontracten in het algemeen.
 • Aandeelhoudersovereenkomsten, verkoop aandelen, letter of intent.
 • ICT contracten
 • Leningscontracten
 • Zekerheidscontracten: pand, handelspand, borgstelling, hypotheek, documentair krediet
 • Brouwerijcontracten
 • Transportcontracten
 • Reiscontracten
Deze vakgroep behartigt ook de procedures i.v.m. contracten en het algemeen verbintenissenrecht.

De vakgroep burgerlijke contracten en handelscontracten bestaat uit: