Welkom
Advocaten
Rechtsvakken
Publicaties
Nieuwsbrief fusie 2019
Eerste Limburgse associatie
Euregio
Ereloon, dienstenwet, privacy
Vacatures
Contact en secretariaat
Route
   
Kantorencomplex Europacentrum
Europalaan 50
3600 Genk
00 32 (0) 89 - 30 06 30
info@omnius.be
Rechtsvakken
 
Klassiek burgerlijk recht

Deze vakgroep houdt zich bezig met volgende materies:
  • Zakenrecht: zakelijke rechten: eigendom, vruchtgebruik, erfdienstbaarheden, erfpacht en opstal, bezitsvorderingen, burenhinder, afpaling, recht van uitweg
  • Erfrecht, schenkingen en testamenten: verdeling van nalatenschap, geldigheid testament, verzegeling...
De vakgroep klassiek burgerlijk recht bestaat uit: