Welkom
Advocaten
Rechtsvakken
Publicaties
Nieuwsbrief fusie 2019
Eerste Limburgse associatie
Euregio
Ereloon, dienstenwet, privacy
Vacatures
Contact en secretariaat
Route
   
Kantorencomplex Europacentrum
Europalaan 50
3600 Genk
00 32 (0) 89 - 30 06 30
info@omnius.be
Rechtsvakken
 
Arbeids- en sociaalzekerheidsrecht

Mr. Rob VALKENEERS en Mr. Thomas LIJNEN leggen zich toe op individueel en collectief arbeidsrecht. Hierbij komen volgende materies aan bod:
 • Opstellen arbeidscontracten
 • Ontslag, berekening ontslagvergoedingen
 • Opzegging arbeidscontract en berekening opzegtermijnen en vergoedingen
 • Ontslag om dringende redenen
 • Onderhandelingen i.v.m. ontslag
 • Ontslag van beschermde werknemers
 • Bezetting bedrijfsterreinen
 • Collectief ontslag n.a.v. sluiting bedrijfstak of onderneming
 • Begeleiding bij sluiting onderneming

Mr. Marc BIJNENS, Mr.Kathleen SNYDERS en Mr. Liesbeth JOUCK leggen zich toe op het sociaal zekerheidsrecht. Het kantoor treedt op als vaste raadsman van verschillende mutualiteiten, een pensioenfonds, een fonds voor kinderbijslag en enkele O.C.M.W.'s. Volgende materies komen aan bod:

 • pensioenen
 • kinderbijslagen
 • ziekte & invaliditeit
 • arbeidsongevallen
 • beroepsziektes
 • bestaansminimum
De vakgroep Arbeidsrecht- en sociale zekerheidsrecht bestaat uit: