Welkom
Advocaten
Rechtsvakken
Publicaties
#Advocatenraad
Eerste Limburgse associatie
Internationaal
Ereloon, dienstenwet, privacy
Vacatures
Contact en secretariaat
Route
   
Kantorencomplex Europacentrum
Europalaan 50
3600 Genk
00 32 (0) 89 - 30 06 30
info@omnius.be
Mr. Sarah Schoenmaekers

Geboren te Maaseik op 18.07.1983
September 2001- juni 2005:
European Law School, Maastricht University.
Meester in Nederlands recht, Europees recht en vergelijkend recht, LL.M 
Oktober 2005:
bekwaamheidsproef georganiseerd door de examencommissie van de Orde van Vlaamse Balies
Doctor in de rechten, post-doctoraal onderzoeker

KBO/BTW BE 0630.884.337 BVBA Schoenmaekers Advocaten
JURIDISCHE MATERIES

TALEN

Nederlands
Frans
Engels


ANDERE ENGAGEMENTEN

  • Sarah Schoenmaekers is universitair docent Europees recht aan de Universiteit Maastricht en gastprofessor aan de Universiteit Hasselt
  • In 2010 heeft zij met succes haar doctoraatsthesis verdedigd getiteld 'The Regulation of Architects. A Comparative Analysis', waarin zij de Belgische en Nederlandse regelgeving die van toepassing is op architecten kritisch heeft geanalyseerd.
  • Sarah Schoenmaekers is gespecialiseerd in het Europees recht betreffende de vier vrijheden, meer in het bijzonder de regelgeving omtrent diploma-erkenning alsook in het Europese aanbestedingsrecht. 
  • Zij heeft opgetreden als projectleider van grootschalige onderzoeken op het gebied van het Europese recht en publiceert op dit terrein. Ook publiceert zij op het gebied van het Belgische architectenrecht.
  • Sedert 2014 is zij redactielid van het Tijdschrift voor Bouwrecht en Onroerend Goed (Intersentia)

Publicaties

2016

S. Schoenmaekers, ‘EU Public Procurement and Services of General Economic Interest’, in: C. Bovis (ed.), Research Handbook on Public Procurement, Edward Elgar, 2016, pp. 295-323.

S. Schoenmaekers, ‘Het wettelijk kader van de uitoefening van het beroep van architect’, in: K. Uytterhoeven (ed.), De architect in de 21ste eeuw – Beschermde ondernemer of (vogel)vrij beroep – De wet van 20 februari 1939: 75 jaar, Intersentia, Antwerp, 2016, pp. 87-123.

S. Schoenmaekers, ‘The new EU-debarment rules: legal and economic rationale’, European Public Procurement Law Review, 2016/3, pp. 91-104.

S. Schoenmaekers, ‘Aanbesteding en Duurzaamheid: een natuurlijke      Symbiose’, in Tijdschrift voor Milieu en Recht, Kluwer, Alphen a/d Rijn, 2016, pp. 3-10.

2015

S. Schoenmaekers, ‘The role of SMEs in promoting sustainable procurement’, in: B. Sjafjell & A. Wiesbrock (eds.), Sustainable Public Procurement: New Perspectives on the State as a Stakeholder, Cambridge University Press, Cambridge, 2015, pp. 160-181.

S. Schoenmaekers, ‘Meedingen bij een aanbestedingsprocedure: bezint eer ge begint!’, Over de Grens, Fiscaal up to Date B.V., Den Haag, 2015.

P. Nicolaides & S. Schoenmaekers, ‘The concept of advantage in the fields of State aid and public procurement and the application of public procurement rules to minimise advantage in the new General Block Exemption Regulation’, in: European State aid Law Quarterly, Lexxion 2015/1,  Berlin,pp. 143-156.

2014

S. Schoenmaekers, ‘Over de onverenigbaarheid van het beroep van architect met dat van aannemer en selectiecriteria bij openbare aanbestedingen’, noot bij Raad van State 22 oktober 2013, Arrest 225.191 en Raad van State 22 oktober 2013, Arrest 225.192, ijdschrift voor Bouwrecht 12(4), Intersentia, Antwerp, 2014, pp. 323-328.

S. Schoenmaekers & A. Hoogenboom, ‘Singh and Carpenter revisited: Some progress but no final clarity’, annotation Court of Justice of the European Union, Case C-456/12 O&B [2014] ECR I-       0000 and C-457/12 S&G [2014] ECR I-0000, Maastricht Journal of European and Comparative Law, 2014, Volume 21, number 3, Intersentia, Antwerp, 2014, pp. 494-513.

Schoenmaekers, S.L.T. & Nicolaides, P. (2014). Public procurement, public private partnerships and state aid. European Procurement & Public Private Partnership Law Review, 2014 (1), 50-69.

Meent, G.W. van de, Manunza, E., Damsma, R., Fischer-Braams, A., Janssen, W.A., Küthe, M., Louisse, M., Saanen, N., Schoenmaekers, S.L.T. & Vidal, M. (2014). The Netherlands (national report on public procurement law). In U. Neergaard, C. Jacqueson & S. Skovgaard Olykke (Eds.), Public procurement law: limitations, opportunities and paradoxes (pp. 609-648). Copenhagen: DJOF Publishing. http://www.nver.nl/attachments/article/95/Netherlands%20report%20Topic%203%20FIDE%202014.pdf

Schoenmaekers, S.L.T., Ammerlaan, K. & Lamers, T. (2014). Recht in een geïndividualiseerde netwerksamenleving. In T. Lamers & S.L.T. Schoenmaekers (Eds.), Recht in een geïndividualiseerde netwerksamenleving (pp. 183-202). Zutphen: Paris.

Schoenmaekers, S.L.T. (2014). The densification of educational and labour market requirements. In A.H. Lamers & S.L.T. Schoenmaekers (Eds.), Recht in een geïndividualiseerde netwerksamenleving (pp. 31-41). Zutphen: Paris.

Schoenmaekers, S.L.T. (2014). To procure or not to procure? That's the question! In S. Schoenmaekers, W. Devroe & N. Philipsen (Eds.), State aid and public procurement in the European Union (Ius Commune Europaeum, 131) (pp. 87-99). Antwerp: Intersentia.

Schoenmaekers, S.L.T. & Lamers, A.H. (Eds.). (2014). Recht in een geïndividualiseerde netwerksamenleving. Zutphen: Paris. (202 p.)

Schoenmaekers, S.L.T., Devroe, W. & Philipsen, N.J. (Eds.). (2014). State aid and public procurement in the European Union (Ius Commune Europaeum, 131). Cambridge-Antwerp-Portland: Intersentia. (xi + 153 p.)

Schoenmaekers, S.L.T., Deketelaere, K., Verbeke, A.L., Carette, N., Delvaux, B., Uytterhoeven, K. & Vanhove, K. (Eds.). (2014). Tijdschrift voor Bouwrecht en onroerend goed.


2013 

Schoenmaekers, S.L.T. (2013). De grensoverschrijdende gunning van overheidsopdrachten: algemene principes. Over de grens, 4 (8), 13-15.

Schoenmaekers, S.L.T. (2013). De recente onwikkelingen in het Europese aanbestedingsrecht: De Europese Commissie laat het gaspedaal niet meer los. Tijdschrift voor Bouwrecht en onroerend goed, 11 (2), 54-73.

Schoenmaekers, S.L.T. (2013). Het Vlaamse 'wonen in eigen streek criterium' bij de aanschaf van een woning druist in tegen de Europese fundamentele vrijheden. NederBelgisch Magazine, 16 (10), 81-82.

Schoenmaekers, S.L.T. & Uytterhoeven, K. (2013). De architect. Beroepsuitoefening en deontologie. Antwerp: Intersentia. (102 p.)

Schoenmaekers, S.L.T. & Uytterhoeven, K. (2013). Het wettelijk kader van de beroepsuitoefening van de architect en de deontologie. In K. Deketelaere,, A.L. Verbeke, M. Schoups, N. Carette, B. Delvaux, K. Uytterhoeven & K. Vanhove (Eds.), Handboek Bouwrecht (pp. 1377-1430). Antwerp: Intersentia.

Schoenmaekers, S.L.T. (2013). The increasing influence of the ombudsman in the institutional system of the European Union. In M. de Visser & A.P. van der Mei (Eds.), The Treaty on the European Union 1993-2013: Reflections from Maastricht (pp. 177-200). Antwerp: Intersentia.


2012 

Claessens, S., Philipsen, N.J., Haaften, M. van, Buiskool, B.J., Schneider, H.E.G.S., Schoenmaekers, S.L.T., Grijpstra, D. & Hellwig, H.J. (2012). Evaluation of the Legal Framework for the Free Movement of Lawyers DG MARKT. (extern rapport). Zoetermeer: Panteia/Maastricht University/European Commission (DG MARKT).

Schoenmaekers, S.L.T., Waltz, G., Buiskool, B.J., Schneider, H.E.G.S., Tilindyte, L. & Philipsen, N.J. (2012). The role of qualifications in governing occupations and professions. (extern rapport). Zoetermeer: Panteia / Maastricht University.


2011 

Schoenmaekers, S.L.T. (2011). De Architect in België en Nederland: Grensoverschrijdende mogelijkheden en de daarbij horende moeilijkheden. Tijdschrift voor Bouwrecht en onroerend goed, 2, 63-70.

Schoenmaekers, S.L.T. (2011). Het vrij verkeer van architecten in de EU vs. de Nederlandse en Belgische wetgeving: economische efficiëntie of economische malaise? Tijdschrift voor Bouwrecht, 7, 643-651.

Schoenmaekers, S.L.T. (2011). De erkenning van buitenlandse beroepskwalificaties in Nederland. Over de grens, 7, 10-13.

Schoenmaekers, S.L.T. (2011). Hebben ingezetenen van Nederland recht op de gratis Omnipas 65+ van De Lijn? NederBelgisch Magazine, 9, 84-85.

Schoenmaekers, S.L.T. & Essers, G. (2011). De erkenning en waardering van buitenlandse beroepskwalificaties in Nederland. In E. de Bourgraaf & M.S. Houwerzijl (Eds.), Grensoverschrijdende arbeid - Toegang tot de Nederlandse en EU-arbeidsmarkt (pp. 50-60). Den Haag: Fiscaal up to Date B.V..


2010 

Schoenmaekers, S.L.T. (2010, Oktober 14). The regulation of architects in Belgium and the Netherlands: a comparative analysis. Maastricht University (543 pag.) (Maastricht: Universitaire Pers Maastricht). Prom./coprom.: Prof. Dr. LL.M. M.G. Faure & Prof. Dr. H.E.G.S. Schneider.


2007 

Schoenmaekers, S.L.T. & Vanschoren, K. (2007). Overladingen: Wie is wanneer schuldig? Verkeer, aansprakelijkheid en verzekering, 2, 85-92.

Artikels op deze website