Welkom
Advocaten
Rechtsvakken
Publicaties
Nieuwsbrief fusie 2019
Eerste Limburgse associatie
Euregio
Ereloon, dienstenwet, privacy
Vacatures
Contact en secretariaat
Route
   
Kantorencomplex Europacentrum
Europalaan 50
3600 Genk
00 32 (0) 89 - 30 06 30
info@omnius.be
1969-2019 Omnius
 
Eerste Limburgse advocatenassociatie

Vandaag bestaat OMNIUS Advocaten uit een hecht team van 15 advocaten en 4 administratieve bedienden. Zowel de vennoten als de medewerkers van het kantoor hebben zich toegelegd op een specifiek juridisch domein. Het kantoor is uitgerust met de modernste infrastructuur en je kan vlot geholpen worden in vijf talen.

In 1958 telde Genk slechts 3 advocaten. Ieder runde zijn eigen kantoor en trachtte zijn cliënteel te helpen op alle juridische terreinen. Dit alles veranderde op ingrijpende wijze toen Mr. Jean Daenen en Mr. Alex Arts (1966) en vervolgens Mr. Albert Bijnens (1969) als eerste Limburgse advocaten besloten te gaan samenwerken. De eerste Limburgse advocatenassociatie was geboren!

De associatie ontwikkelde snel een uitgebreid cliënteel. Zo staat het kantoor al 50 jaren ten dienste van het zakencliënteel (verzekeringsmaatschappijen, bedrijven, KMO's, zelfstandigen en vrije beroepen), het institutioneel cliënteel (diverse steden en gemeenten, OCMW's, overheidsinstellingen, intercommunales) en last but not least het privé-cliënteel.

Door de groei van het kantoor werden nieuwe vennoten en medewerkers aangetrokken, elk toegelegd op specifieke juridische domeinen. Aldus vervoegden in 1972 Roger Van Mol, in 1976 Mr. Jos Lenaerts en in 1977 Mr. Paul Cox het kantoor, gevolgd door Mr. Marc Bijnens in 1985. Op 1 januari 2008 trad Mr. Luc Vanderputte toe als nieuwe vennoot. Mr. Vanderputte was tot dan reeds 30 jaar actief als advocaat te Maasmechelen. Vanaf september 2020 is Mr. Vanderputte ook stafhouder van Balie Limburg.

Sedert 2013 werd Mr. Kristof Hermans partner. In 2014 werd Mr. Rob Valkeneers aangetrokken om de vakgroep Sociaal recht te versterken. Vanaf 2017 en 2018 werden Mr. Wilfried Theunis en Mr. Rob Valkeneers partner, in 2019 Mr. Benjamin Nouwkens, Mr. Piet Janssen, Mr. Kathleen Snyders en Mr. Hanne Bijnens.

Altijd dienden zich nieuwe uitdagingen aan, de tendens tot internationalisering van geschillen en contracten was niet te stuiten. Daarbuiten hecht het kantoor veel belang aan niet-juridische netwerking. Alle vennoten en medewerkers zijn actief in diverse economische, culturele en sociale verbanden.

Nieuwe gezichten, dezelfde principes:

  • gespecialiseerde juridische dienstverlening
  • tijdens procedures en qua adviesverlening en contractvorming
  • in het kantoor en er buiten
  • netwerking
  • internationale samenwerking

Vanaf begin 2003 werd de kantoornaam gewijzigd in OMNIUS.De term OMNIUS is ontstaan uit een samentrekking van de Latijnse woorden OMNIS en IUS: aldus symboliseert de nieuwe kantoornaam OMNIUS de voornaamste doelstelling van het kantoor: aan alle rechtzoekenden een zo breed mogelijke ondersteuning geven op alle terreinen van het recht.De nieuwe kantoornaam OMNIUS geeft aan de advocatenassociatie de mogelijkheid om, ook na het aantrekken van nieuwe medewerkers, op herkenbare en krachtige wijze naar buiten te treden.

In 2017 zijn we een partnership aangegaan met de incubator C-mine Crib. Op de grondvesten van de mijn van Winterslag ondersteunt C-mine Crib jonge, innovatieve bedrijven hun opstart of groei in een inspirerende werkomgeving. Deze start- en groeibedrijven kunnen er terecht voor gespecialiseerde begeleiding en coaching. Onze samenwerking met C-mine Crib is er gekomen omdat we rotsvast geloven in het talent en de creativiteit van jonge ondernemers. Juridische issues mogen daarbij geen obstakel zijn. Ons team is al jaren actief in business-opleidingen en deelt op die manier zijn kennis en ervaring met een nieuwe generatie zelfstandigen. Het partnership met een incubator als C-mine Crib lag dan ook voor de hand. Concreet zijn wij er in de eerste lijn voor alle juridische vragen van de bewoners van C-mine Crib en staan onze vakgroepen klaar voor meer grondige adviesverlening. Samen ervaringen optellen, kennis delen, succes vermenigvuldigen.

Tot binnenkort!